HỌC LÁI XE - BÀI 1 - XUẤT PHÁT

Chi tiết các bước thực hiện bài thi số 1:
1. Khi lên xe yêu cầu phải "Thắt dây an toàn".
2. Sau đó cho xe nổ máy ở vị trí trước vạch xuất phát
3. Khi đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát, học viên bật đèn xi nhan trái, lái xe xuất phát.
4. Ở khoảng cách 5m sau vạch xuất phát phải tắt xi nhan trái (đèn xanh báo hiệu xuất phát trên xe sẽ tắt)
5. Từ từ lái xe theo đúng tốc độ quy định đến khu vực bài thi số 2

HỌC LÁI XE - BÀI 2 - DỪNG XE NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ

Các bước thực hiện:
1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm
2. Lái xe đến bài thi số 3

HỌC LÁI XE - BÀI 3 - DỪNG VÀ KHỞI HÀNH XE NGANG DỐC

Các bước thực hiện:
1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm
2. Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, bảo đảm thời gian quy định
3. Lái xe đến bài thi số 4

HỌC LÁI XE - BÀI 4 - QUA VỆT BÁNH XE, ĐƯỜNG HẸP VUÔNG GÓC

Các bước thực hiện:
1. Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng của hình vệt bánh xe.
2. Lái xe qua đường hẹp vuông góc trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút.
3. Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi số 5

HỌC LÁI XE - BÀI 5 - QUA NGÃ TƯ CÓ TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG

Các bước thực hiện:
1. Chấp hành theo tín hiệu điều khiển giao thông : Đèn tín hiệu màu xanh hoặc vàng được phép đi
2. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm.
3. Bật đèn xi nhan trái qua ngã tư rẽ trái;
4. Bật đèn xi nhan phải khi qua ngã tư rẽ phải;
5. Lái xe qua ngã tư trong thời gian quy định
6. Lái xe qua ngã tư không vi phạm vạch kẻ đường
7. Lái xe đến bài thi số 6.

HỌC LÁI XE - BÀI 6 - QUA ĐƯỜNG VÒNG QUANH CO

Các bước thực hiện :
1. Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình thi trong thời gian 2 phút.
2. Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi số 7
Yêu cầu đạt được :
1. Đi đúng hình quy định của hạng xe thi;
2. Bánh xe không đè vào đường giới hạn ống khí;
3. Hoàn thành bài thi trong thời gian 2 phút;
4. Giữ tốc độ động cơ không quá 4.000 vòng/phút
5. Tốc độ xe chạy không quá : 24km/h đối với hạng B, D; 20km/h đối với hạng C, E

HỌC LÁI XE - BÀI 7 - GHÉP XE VÀO NƠI ĐỖ

Các bước thực hiện :
1. Lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc (đối với xe hạng B, C) hoặc khu vực để ghép xe ngang (đối với hạng D, E)
2. Lùi để ghép xe vào nơi đỗ
3. Dừng xe ở vị trí đỗ quy định
4. Lái xe qua vạch kết thúc bài thi và đến bài thi số 8;